16. června 2023 se konal již 4. krajský sněm Mladých starostů a nezávislých Moravskoslezský kraj. Místem se tentokrát staly malebné Palkovice, kde akci nabídnul uspořádat zdejší místostarosta a hrdý přítel mSTAN David Kula, sněmu se však zúčastnil i samotný starosta Radim Bača. Společně jako hostitelé všechny přivítali v úplně nové budově obecního úřadu, a přítomných nebylo málo: Kromě členů moravskoslezské organizace a vedení Palkovic se zúčastnili i předseda mSTAN a mSTAN Olomoucký kraj Tomáš Pavelka, místopředsedkyně mSTAN a mSTAN Olomoucký kraj Zdena Kašparová, zástupci partnerské organizace Regios Łukasz Giertler a Bartek Wieczorek, předseda mSTAN Jihomoravský kraj Martin Vérteši, předseda mSTAN Zlínský kraj Jan Ksiazkiewicz a předseda mSTAN Praha Adam Trunečka. Zdá se, že spolupráce je na dobré cestě a je na co se v budoucnu těšit! 

Po dvou letech také došlo k obměně moravskoslezské krajské rady. Mandát obhájila předsedkyně Ester Weimerová, ve funkci se však rozhodl nepokračovat dosavadní místopředseda Jiří Večerka, byl tak na jeho místo zvolen Vilém Honysz. Předsedkyně a místopředseda se ještě v Palkovicích shodli na pokračování Matouše Polácha ve funkci tajemníka krajské rady; kontakty na všechny tři členy vedení najdete už teď na stránkách mSTAN Moravskoslezský kraj

Součástí krajského sněmu byla i letos místní tradiční vaječina, která už byla po volbě nového vedení téměř hotová, proto přítomní odložili obecnou diskuzi a pomalu se přesunuli k hasičárně, kde si vychutnali báječnou vaječinu, o niž se postarali pan starosta ve spolupráci s obecní restaurací Pod Habešem. 

Mít sněm v Palkovicích je snem snad každého mSTAŇáka. Sídlo, které bylo dlouhé roky vnímáno jako „cosik u Frydku“, se dnes může pyšnit kvalitně upraveným středem obce, do něhož se čitelně propsal rukopis architekta Kamila Mrvy. 

Palkovice neunikly pozornosti známých webů zaměřených na architekturu, jimiž jsou například celosvětový portál ArchDaily, český Czechdesign, EARCH, Archiweb, o některých stavbách se zmiňovaly pražské Centrum architektury a městského plánování či Česká cena za architekturu. Bodejť by ne, když se tato malá obec může pyšnit moderně, přesto citlivě zrekonstruovanou hasičskou zdrojnicí s přilehlým upraveným veřejným prostranstvím u památníku světových válek. Na této straně břehu s plánovanou pobytovou promenádou při řece Olešná se chystá novostavba kulturního centra s obecní knihovnou.

Přejdeme-li po nové prosklené lávce nad řekou, dostaneme se na novodobou náves. Sice musíme překonat frekventovanější silnici, ta je ale lemována chodníkem pro pěší a cyklostezkou, takže i na zranitelné účastníky silničního provozu je zde myšleno. Návsi dominuje dům služeb s jednou z prvních prodejen Coop bez nevzhledných oranžových velkoformátových polepů a s čistým interiérem pošty a dalších prodejen. V jednoduchosti je krása, což je potvrzeno další stavbou, jíž je úprava pláště budovy a přístavba tělocvičny. Ta se ukázala být multifunkční, když v ní dočasně sídlil obecní úřad.

Právě budova úřadu je nejnovějším architektonickým skvostem Palkovic. Z nevzhledné šedé kostky z dob socialismu se podařilo vybudovat třípatrový multifunkční objekt. Kromě kanceláří úředníků zde najdete ordinace lékařů s prvními čekárnami, kde je sezení za odměnu. Na střeše se vybudovalo živé náměstíčko a suterén doplní bistro s přesahem na veřejné prostranství, které si také zaslouží krátkou zmínku. Je zde pracováno s kvalitními materiály, zpevněné plochy jsou propustné, jsou stíněné vysazenou zelení a ozdobeny estetickým a funkčním mobiliářem a osvětlením s potlačením modré složky světla, díky čemuž je ohleduplné vůči přírodě i člověku. Zde prostě myslí na každý detail.

Je více než zřejmé, že se vedení obce drží jasné vize, a naplňování strategického rozvojového plánu se jim vyplácí. Stavební pozemky stoupají na hodnotě a lidé nová prostranství přijali tím, že zde spokojeně tráví svůj volný čas. Věříme, že i další připravované objekty se budou těšit oblibě obyvatel i návštěvníků obce v podhůří Beskyd.

Po cestě centrem Palkovic se účastníci opět usadili ke stolu na obecním úřadu, kde diskutovali o plánovaných akcích a projektech do budoucna, ale i o české a mezinárodní politické scéně. 

Poděkování patří nejen přítomným, z nichž sem někteří vážili dalekou cestu, ale zejména Radimu Bačovi, Davidu Kulovi a restauraci Pod Habešem za to, že ze sněmu udělali báječnou akci, na niž se ještě bude vzpomínat – třeba na krajském sněmu 2024, kde se snad znovu všichni sejdeme! 

Ester Weimerová a Vilém Honysz 

Categories: Aktuality