Koncem roku 2021 nás oslovili Młodzi Regionaliści Śląscy, mládežnická organizace polské Slezské regionální strany, s žádostí o spolupráci ohledně obnovy přerušené vlakové linky S71 spojující Bohumín s Katovicemi. Nenahraditelnost tohoto spoje spočívá v tom, že na rozdíl od dálkových vlaků např. do Prahy či Vídně vede přes menší polská města, jako jsou Łaziska Górne nebo Wodzisław Śląski, a to je výhodou nejen pro místní obyvatele, ale také pro české turisty mířící do této oblasti například na místní zámek či trh. Šlo by i o podporu alternativy k automobilové dopravě. Spojení s Bohumínem je důležité zejména kvůli návazným linkám do Ostravy a dalších českých měst. Před pandemií jezdily tyto vlaky do Bohumína a z něj několikrát denně (např. zde), nyní v únoru 2022 končí v Chałupkách (zde). Oficiální důvody, proč vlaky ještě pořád nepokračují do Bohumína, souvisely s pandemií, ovšem jiné mezinárodní linky například do Žiliny obnoveny byly.

Proto jsme vytvořili skupinu zájemců z obou organizací (za mSTAN Moravskoslezský kraj se přidali Vilém Honysz, Ester Weimerová, Johanka Fabianová, Matouš Polách a Vojtěch Merta a za MRŚ Szymon Grzegorzek a Tomasz Skowron) a sepsali jsme dopis pro Koleje Śląskie, v němž jsme poukázali na tyto okolnosti. V únoru nám přišla odpověď: zjistili jsme, že společnost jedná v souladu s českou stranou a společně se domluvili na omezení linky S71 do odvolání. Situaci však budou nadále sledovat a pokud to umožní, vlaky by se mohly vrátit do Bohumína od června 2022, kdy dojde k dalšímu posouzení.

Mezitím jsme se začali zabývat hromadnou dopravou mezi českým a polským Slezskem obecně a dostali se k autobusu 293 spojujícímu Hlučín s Bohumínem a projíždějícímu přes Chałupki, kde předtím zastavoval. Začali jsme se tedy zabývat i touto linkou, a náš člen Vilém Honysz k ní vytvořil vlastní návrh místa na rozšíření a úpravu zastávky Chałupki, centrum, jejíž poloha by umožňovala snadný přístup k nádraží i do centra města.

Návrh zastávky Chałupki, centrum. „Prázdný symbol“ označuje stávající zastávku ODIS, „plný symbol“ označuje návrh na její úpravu.

Návrh společně s odůvodněním a žádostí o další informace jsme rovněž poslali koordinátorovi dopravy Moravskoslezského kraje. Dočkali jsme se vstřícné odpovědi: „Na mnohé otázky bývá ze strany úřadů odpovídáno neosobním až arogantním stylem. Z obdržené odpovědi jsem měl opačný dojem – cítil jsem zájem o věc i upřímné přání ke zlepšení stavu. Mám navíc radost, že náš kraj záležitost přeshraničního spojení zapracoval do komplexního a strategického dokumentu Plánu dopravní obslužnosti již pár měsíců před naším dotazem. Zdá se, že snaha nezůstane pouze na papíře, jelikož je již určený postup, jak spojení k polským sousedům uvést do provozu nejpozději do roku 2026, “ sděluje Vilém Honysz.

I po těchto zjištěních jsme však usoudili, že by mohlo být ku prospěchu shromáždit informace o využití česko-polské regionální dopravy přímo od občanů. Sestavili jsme proto sérii otázek ohledně frekvence cestování vlakem S71, jeho účelů a dalších údajů, např. o místě pobytu, a dotazník přeložili do češtiny i polštiny. Ačkoliv takový vzorek obyvatel neodrazí úplnou poptávku, jde do jisté míry o něco na způsob petice a doufáme, že tak získáme zpětnou vazbu a podporu pro náš projekt.

Prosíme proto čtenáře: pokud se Vás téma týká nebo někoho takového znáte, můžete nám pomoct naše dotazníky rozšířit dál. V dalším článku dáme vědět, jak to dopadlo – a také do té doby snad i zjistíme, jak to bude s obnovou spojů od léta.

Náš člen Vilém Honysz v Chałupkách

Naše členka Ester Weimerová v (polském) Cieszyně
Categories: Aktuality