Ve čtvrtek 13. února od 15.00 se v Regionálním centru Olomouc (RCO) uskutečnil sněm STAN Olomouckého kraje. Sněm se nesl v duchu představení kandidátů na následující krajské a senátní volby.

Jako první vystoupil Josef Suchánek, který byl navržen na lídra kandidátky do krajských voleb v Olomouckém kraji a následně promluvil i kandidát na senátora pro volební obvod č. 66 Marek Ošťádal.

Členové mSTANu byli samozřejmě přítomni a pomáhali zejména s průběhem sněmu jako takového, ať už šlo o zapisování prezence, vybírání členského příspěvku, nebo focení. Jsme rádi, že jako host mohl na sněmu vystoupit předseda spolku a Olomoucké krajské organizace v jedné osobě – Tomáš Pavelka a podnítil tak další spolupráci. Po vystoupení dalších hostů, kterými byli zástupci ostatních politických stran a hnutí v kraji se dostalo i na diskuzi mezi účastníky sněmu. Účastí na akci jsme chtěli hlavně ukázat, že nám na provázanosti s hnutím záleží na všech úrovních, nejen na té celostátní a také, že si vážíme příležitostí, které nám STAN přináší.

Zdena Kašparová, místopředsedkyně mSTAN

 

Categories: Aktuality