Dne 28. sprna se uskutečnil celorepublikový sněm mSTAN. Po dlouhé pauze od občanských aktivit díky koronavirové krizi jsme se mohli opět sejít a podebatovat o věcech týkající se například dalšího fungování spolku nebo o nadcházejících krajských volbách.

Sněm měl také širokou plejádu hostů, kteří na našem sněmu vystoupili. Za Mladé Konzervativce vystoupil Jiří Richter, který začal svůj projev ostrou kritikou aktuální vládnoucí garnitury a svůj projev ukončil myšlenkou spojování mládežnických organizací, které mají zájem o politiku.

Dalším hostem byl poslanec František Kopřiva, který ve svém projevu přinesl hodně zkušeností a informací, které jsou spojeny s jeho fungováním jako poslance za poslanecký klub Pirátů.

Za Mladé ODS vystoupil Marek Tvrz, který ve svém projevu kritizoval fungování mládežnických organizací a vytýkal nedostatečnou spolupráci a agitaci našich spolků. Například zmínil, že bychom měli být více angažování mezi žáky a studenty škol.

V neposlední řadě je potřeba ještě zmínit Helenu Martínkovou, která nám přišla za Mladé lidovce popřát hodně štěstí k fungování našeho spolku a i její proslov byl velmi podnětný.

Na sněmu vystoupil i poslanec a první místopředseda hnutí STAN – Jan Farský, který nám ve svém projevu popsal svou cestu k politice, a jak ho politika ovlivnila jako člověka. Přítomnost Jana Farského zapůsobila i na naše hosty, protože po skončení jeho projevu se vedla dlouhá neformální debata mezi všemi aktéry sněmu.

Po skončení této veřejné části následovala část interní, ve které se probíralo vnitřní fungování spolku. Řešili se připravované livestreamy s leadery krajských kandidátek, aktivita v horké části kampaně krajských voleb a hlavně aktivita na sociálních sítích.

Dan Stark, předseda mSTAN Karlovarský kraj

Categories: Aktuality