V sobotu 26. 6. 2021 došlo k druhému sněmu moravskoslezské krajské organizace, tentokrát v příjemném prostředí vodní nádrže Žermanice. Oproti prvnímu ustavujícímu sněmu konanému v online prostředí byl tentokrát sněm už „naživo“, čímž krajské předsednictvo dodrželo, co si předsevzalo – jakmile to epidemiologická situace dovolí, sejít se osobně a zvolit své orgány v co nejširším plénu členů. Pozvání přijali krom krajských členů rovněž i členové z Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje a zástupci celostátního předsednictva mSTANu a sněmu se zúčastnil také tajemník krajského výboru STAN Moravskoslezského kraje. Na začátku sněmu krajský předseda rezignoval na svou funkci a nakonec došlo v rámci volby nového předsednictva k prohození funkcí mezi členy toho stávajícího. Novou předsedkyní tak byla zvolena Ester Weimerová a místopředsedou pak Jiří Večerka. Po ukončení oficiální části následovala neformální diskuze, která se věnovala širokému spektru témat, jako je budoucnost krajské organizace nebo kampaň pro volby do poslanecké sněmovny a rezonovala také celková zintenzivňující se propojenost a plánovaná spolupráce jednotlivých krajských organizací, které si v našem kraji velmi ceníme.

Jiří Večerka, místopředseda mSTAN Moravskoslezský kraj

Categories: Aktuality