V posledních měsících jsme pracovali na náborové kampani do mSTAN i STAN, která je zaměřená na mladé lidi. Pokud má mít tahle země budoucnost, bez aktivních mladých v politice se to neobejde.

Může se zdát, že je česká politika nepřístupná pro mladé. Je ale právě na nás všech, kteří jsme už v politice aktivní, abychom dokázali otevřít politiku také dalším lidem. Až ve chvíli, kdy bude politika na všech úrovních dostatečně pestrá, můžeme mluvit o tom, že jsou v ní zastoupeny všechny hlasy naší společnosti. Naše práce může v tuto chvíli spočívat třeba v tom, že budeme ukazovat v rámci STANu pozitivní příklady lidí, kteří reprezentují určitou skupinu našich občanů. Mladé lidi, seniory, muže i ženy. Lidi z vyloučených lokalit, z velkých měst i z malých obcí. Je normální, že máme i v rámci STANu různé priority a názory, klíčový je ale vzájemný respekt, nikoliv pouze tolerance. 

Pokud chceme, aby tady STAN existoval i v dalších letech, je naším úkolem motivovat novou generaci politiků, kteří budou přinášet do politiky pestrá témata. Zároveň je také na zkušenějších politicích, aby byli schopní a ochotní mladé lidi ve STANu podporovat a vytvářet takové prostředí, ve kterém si nikdo nebude připadat nedostatečný pouze proto, že je mladší nebo že ještě není starosta nebo zastupitel. Aby všichni, kdo do STANu vstoupí, věděli, že se tady mohou realizovat, pracovat v programových komisích, plánovat akce pro veřejnost, diskutovat o tématech, která jsou pro ně důležitá. 

Jsem moc ráda, že je podpora mladých ve STANu normální a napříč kraji si můžou mladí lidé u nás najít pozitivní vzory. V tuto chvíli běží na sociálních sítích náborová kampaň do mSTAN i STAN, ve které hrají hlavní roli naše příběhy a důvody, proč jsme šli do politiky. Někomu se nelíbilo, jak funguje obec, ve které žije. Jiný chtěl, aby bylo ve městě víc zeleně nebo prostoru pro cyklisty. Pro někoho jsou důležitá lidskoprávní témata, řešení domácího násilí, zastoupení žen v politice, manželství pro všechny. A naši poslanci do toho šli s námi, za což jim moc děkujeme. Do tvorby náborových videí se jmenovitě zapojili třeba Lukáš Vlček, Bára Urbanová, Míša Šebelová, Milada Voborská, Petr Letocha, Tomáš Dubský, Roman Bělor a další. 

Podpora mladých v politice u nás není jenom fráze. Pojďme o tom přesvědčit i další mladé lidi, kteří chtějí měnit svět kolem sebe. Vím, že to dokážeme.

Jitka Černá
místopředsedkyně mSTAN Praha

mladí v politice STAN
Categories: Aktuality