V pátek 31.3. proběhl v pořadí 3. sněm mSTANu ze Zlínského kraje. Sněm probíhal ve Zlíně v kanceláři poslankyně Elišky Olšákové a došlo na něm změně na pozici předsedy a místopředsedy krajského mSTANu.

Sněm započal první předseda mSTANu ze Zlínského kraje, Vojtěch Vaník, krátkým proslovem. Shrnul v něm své působení v roli předsedy, co se od vzniku krajské buňky podařilo a jaké věci se v současnosti připravují. Následně proběhlo vystoupení hostů. Mezi hosty byla například poslankyně za Zlínský kraj, Eliška Olšáková, předseda Krajského výboru STAN ZK, Aleš Durďák nebo Štěpán Smetana, předseda Mladých lidovců ve Zlínském kraji.

Po vystoupení hostů proběhla volba nového předsedy. Jediným kandidátem byl Jan Ksiazkiewicz a byl zvolen hlasy všech členů přítomných na sněmu. Před volbou krátce nastínil svou vizi pro mSTAN ze Zlínského kraje. Chtěl by také více rozvíjet spolupráci se starosty ze STAN. Místopředsedou krajské organizace byla následně zvolen Šimon Šimíček ze Zlína. Ten naopak více mluvil o tom, že se chce přijímání nových členům a rozšiřování členské základny.

Sněm trval zhruba hodinu a po něm pokračovala pouze neformání diskuze.

mSTAN Zlínský kraj
Categories: Aktuality