Expanze Mladých starostů a nezávislých úspěšně pokračuje. Po únorovém založení krajské organizace v Pardubickém kraji a vzniku organizace v Plzeňském kraji na sklonku minulého roku došlo i na kraj Královéhradecký. Samotný ustavující sněm proběhl 17. května 2022 v nových poslaneckých kancelářích Josefa Cogana a Lucie Potůčkové v samotném srdci Hradce Králové. 

Na jednání se kromě zakládajících členů dostavili četní a vzácní hosté, za předsednictvo mSTANu to byl 1. místopředseda Jiří Duchek, který jednání řídil, poslanec a předseda poslaneckého klubu STAN Josef Cogan, krajský tajemník Miroslav Sazeček a další členové krajského výboru STAN v Královéhradeckém kraji. 

Po úvodním slovu Jiřího Duchka, který představil přítomným činnost a vnitřní fungování mSTANu, a následné přátelské diskusi došlo k volbě krajské rady. Předsedou byl zvolen Dominik Žilka, místopředsedou pak Marek Komárek. Tajemníkem nově vzniklé krajské organizace se stal Michal Chlad

Po vyčerpání oficiální části programu pokračovala plodná a konstruktivní debata, kdy přítomní hosté vyjádřili podporu nově vzniklé organizaci a nabídli pomoc a zázemí STANu pro např. organizování akcí a další činnost. Zároveň se shodli na potřebě zapojení mladých lidí do politiky. 

„Za priority krajské rady v prvních měsících naší činnosti považuji především rozšíření členské základny, usnadnění vstupu mladých lidí do politiky a podporu našich kandidátů v nadcházejících komunálních volbách, které jsou pro STAN klíčové,“ řekl nově zvolený předseda krajské rady Dominik Žilka. 

Tajemník Michal Chlad pak dodal: „Velký potenciál také spatřuji ve spolupráci s krajským výborem STAN, organizacemi mSTANu v sousedních krajích, zejména pak v Pardubickém a Libereckém, a samozřejmě i s ostatními mládežnickými organizacemi názorově spřízněných stran.“

Ustavením organizace v Královéhradeckém kraji již mSTAN funguje ve všech krajích ČR vyjma Vysočiny, kde je ustavení v plánu v nadcházejícím období. 

Za krajskou radu mSTAN v Královéhradeckém kraji
Dominik Žilka

Categories: Aktuality