sněm mladých starostů

Volební sněm Mladých starostů a nezávislých se letos konal na zastupitelstvu Praha 3, kde nás přivítali místostarosta Pavel Dobeš a radní Pavel Křeček. Za předsednictvo hnutí nás navštívila naše patronka, poslankyně Míša Šebelová. Návštěvou nás potěšil i náš bývalý člen a současný volební manažer STANu Jakub Šich.

Náš spolek za sebou má úspěšné dva roky, během kterých se rozrostl jak co do počtu členů, tak geograficky. mSTAN má dnes organizaci ve všech krajích, kde STAN působí. Mnoho našich krajských buněk je velmi aktivních, třeba pořádají vlastní události, a většina z nich úzce spolupracuje s krajským STANem. Stále však máme potenciál růst dál, být aktivnější a propojenější s naším mateřským hnutím – a tento potenciál chceme v následujících dvou letech odemknout.

Sněm opět zvolil za svého předsedu Tomáše Pavelku, 1. místopředsedkyní se stala Zdena Kašparová. mSTAN se tak rozloučil s Jiřím Duchkem, který během čtyř let v předsednictvu vykonal pro spolek spoustu práce. Místopředsedou byl opět zvolen Vojtěch Vaník, novým členem předsednictva se stal Adam Trunečka. Ve funkci tajemníka bude pokračovat Oldřich Horák.

Jako mSTAN se těšíme na výzvy, které následující dva roky přinesou. Jde především o volby evropské a krajské, spoustu práce nás bude čekat i na přípravě voleb sněmovních. Nebereme je na lehkou váhu a budeme se snažit být pro naše hnutí čím dál větší oporou.

Adam Trunečka
místopředseda spolku

Categories: Aktuality