Se spolkem Regios jsme začali spolupracovat v souvislosti s obnovou vlakové dopravy mezi Bohumínem a polskými Katovicemi, postupně jsme do projektu zahrnuli i veřejnou dopravu mezi českým a polským Slezskem obecně. Zakládáme si však i na myšlence přeshraniční komunikace a spolupráce, proto kromě petic a dopisů relevantním subjektům pořádáme i neformální přátelská setkání.

Takovým je i výlet moravskoslezského mSTANu do Katovic, který proběhl 20. května 2023. Tato studijní cesta měla za cíl vzájemné prohloubení vztahů a seznámení se s historickými, architektonickými a přírodními kvalitami města, které má s Ostravou nezdánlivě mnoho společného. Když se řekne město Katovice, mnozí naši krajané si jako první vybaví letiště Pyrzowice; přítomní členové moravskoslezského mSTANu si díky perfektně připravenému programu polskými partnery vybaví o městě mnohem více míst, která určitě stojí za návštěvu.

Vyrazili jsme společně vlakem z Ostravy a na nástupišti v cílové stanici už na nás čekali kolegové z Regios, kteří nás za obdivuhodně znalého výkladu Łukasze Giertlera a obratného překladu do češtiny Kaspera Piechatzeka provedli po městě; o celkovou organizaci se pak staral předseda Regios Tomasz Skowron. (Dále se za Regios akce zúčastnili Dominik Flantowicz, Rafał Rzepka, Jakub Jędruś a Dominik Grzesikiewicz.)

Naše první kroky (respektive první kilometry jízdy autobusem MHD) vedly do čtvrti zvané Nikiszowiec. Tato dřívější kolonie pro zaměstnance přilehlého dolu nás ohromila svým geniem loci. Vzhledově jednotné cihlové domy s majestátním kostelem uprostřed urbanistické struktury jsou krásně udržované a místní uvolněný životní styl a ticho byly až mírně znepokojující. Zastavili jsme se také u památníku obětí práce v dole (diskutovali jsme o důležitosti bezpečnostních opatření pod zemí) a v místním obchůdku, kde se dají kromě turistických předmětů pořídit také například knihy ve slezštině. Zaujalo nás, jak podobný charakter mají Katovice jako průmyslové a zejména hornické město, ale v turistickém ruchu toho využívají ještě více než Ostrava.

Následně jsme se přesunuli do širšího centra města do stylové restaurace, kde se vaří tradiční slezská jídla, čímž jsme si splnili v pomyslném seznamu i gastronomický zážitek. Po obědě nám členové spolku Regios popsali historický vývoj a současnost města. Pěšky po dopravně zklidněných ulicích centra města jsme se přesunuli na náměstí Rynek, které je středobodem dění ve městě. Ve stínu stromů a v příjemném klimatu utvářeném vodními prvky jsme ani nepocítili sílící sluneční paprsky. Za chvilku jsme se historickou tramvají přesunuli do „zeleného srdce“ aglomerace, Slezského parku. Dopravní leitmotiv se nevyhnul ani tomuto místu, neboť jsme měli možnost se svézt bez překonání jakéhokoliv převýšení sedačkovou a kabinovou lanovkou z jednoho konce parku na druhý, což je minimálně v našich končinách netradiční zážitek.

Zlehka nastával večer, kdy jsme se potřebovali pomalu přiblížit vlakovému nádraží. Naší pozornosti neuniklo velkolepé prostranství mezinárodního kongresového centra a z její zelené střechy jsme při zlaté hodince obdivovali ikonické stavby, jimiž jsou především hala Spodek, budova filharmonie či Slezské muzeum.

Za pěší chůze jsme se přesunuli do multifunkční budovy vlakového nádraží, kde jsme strávili poslední momenty ve společnosti polských přátel a následně se pohodlně přemístili zpět do Ostravy. Vraceli jsme se plní odhodlání postarat se o to, abychom se našim zahraničním kolegům dostatečně odvděčili na podzim, až pro změnu oni přijedou do Ostravy a Opavy, a také plní dojmů.

Co se nejvíc líbilo jednotlivým účastníkům z naší strany?

Matouš Polách: Výlet do Katovic byl skvělý hned z několika důvodů. Viděli jsme zajímavou architekturu bývalé hornické kolonie, vyslechli jsme si podrobný výklad o historii Polska a Slezska a jejich osobnostech, bavili se o rozvoji měst a urbanismu, ochutnali tradiční slezské jídlo a užili si skvělý den s přáteli z Regios. Těší mě, že naše přeshraniční spolupráce tak skvěle funguje! Setkání s lidmi s jinými kulturními zkušenostmi je vždy velmi obohacující.

Ester Weimerová: V dnešní době více než jindy vnímáme důležitost mezinárodní spolupráce a komunikace. S kolegy z Regios nás spojují nejen smysluplné projekty, ale také vstřícná a přátelská atmosféra.

Vojtěch Merta: Mimo skvěle stráveného času děkuji polským přátelům také za pozoruhodnou exkurzi v architektonicky moderním městě nedaleko našich hranic a také nahlédnutí do historických kontextů, které nám umožňují porozumět důležitosti Katovic jakožto centra polské menšiny v rámci dříve většinou německy mluvícího Slezska. Sledování historického vývoje nabízí také řadu paralel s Opavou a Ostravou, díky čemuž se pro nás Katovice mohou stát zajímavou inspirací.

Petra Solarská: Líbila se mi návštěva lokální restaurace. 😀 Skvělá byla návštěva parku. Taky, ačkoliv se to nemusí líbit místním, tak bylo fajn, že samotné centrum bylo přizpůsobené více chodcům než autům.

Vilém Honysz: Těším se, že mezinárodní setkání opáčíme našim partnerům na podzim u nás, v Moravskoslezském kraji. To by již přeshraniční osobní vlaky mezi Chalupkami a Bohumínem, za něž jsme bojovali, měly být v plném provozu.

Ester Weimerová a Vilém Honysz 

Categories: Aktuality