Na konci června proběhla vůbec poslední přednáška mSTAN Praha před letními prázdninami. Rozlučka s aktivitami Mladých starostů pro první polovinu roku se konala v samotném centru Prahy, konkrétně v podniku Café Kampus, kam jsme si pozvali vzácného hosta, poslankyni v barvách STANu Věru Kovářovou.

Paní poslankyně i všichni hosté přednášky se navzdory panujícím parným teplotám vybízejícím spíše k pobytu u vody, než k posezení u vína, dobře bavili. Bylo patrné, že paní poslankyni její práci velmi baví, řešení běžných problémů ji naplňují. Její politická historie je ideální v tom smyslu, že začínala v komunální politice, byla starostkou obce Chýně a až po čase se začala věnovat i celostátní politice. Ví tak dobře, co řeší lidé i mimo českou metropoli a praktické trable týkající se lokální politiky jí pomáhají zorientovat se i na centrální úrovni.

Během více než hodinové debaty zaznělo mnohé inspirativní. Stihli jsme probrat bytovou problematiku, která přítomné enormně „pálila“. Bydlení je základní potřeba a shodli jsme se, že čím déle se bude tato citlivá otázka trápící zejména mladší generaci odkládat, tím horší budou následky bytové krize pro všechny. Řešení jsou podle Věry Kovářové v zásadě dvojí. Jednak skromnější požadavky na bydlení od mladých lidí a jednak nutnost hledat byty mimo lukrativní zóny, tedy v okrajových částech hlavního města. Vůbec nejlepší variantu pak vidí v najití bydlení v menší obci v dojezdové vzdálenosti od Prahy.  

Debatu moderoval předseda pražského mSTANu Lukáš Tůma, který s přítomnou poslankyní probral nejprve její osobní život, koníčky a podobně, posléze její začátky v politice, jak se dostala ke STANu, co ji na politice těší a co naopak trápí. Později se v přátelské atmosféře dále podpořené pohoštěním naopak ona zeptala přítomných, co tíží nejvíce je a jaká spatřují možná východiska jejich problémů. Zazněl například podnět k řešení dvojí kvality potravin. Inspirativní zkrátka bylo nejen vyprávění Věry Kovářové, ale snad i ona si odnesla nějaké myšlenky a nápady od přítomných, které prakticky využije ve své poslanecké práci a pomůže občanům od co nejvíce starostí, které jim každodenní život přináší. Přejeme jí v tom mnoho štěstí, děkujeme jí za čas, který si pro nás našla a těšíme se na setkání někdy příště.

Sečteno a podtrženo se mnohahodinové posezení, které symbolicky zakončilo vydařenou první polovinu roku 2019, více než vydařilo a již nyní můžeme všem slíbit, že podobná setkání budou pokračovat i na podzim. Platí tak, že kdo nedorazil, udělal chybu, ale může ji naštěstí napravit v budoucnu.

Filip Maťha, místopředseda krajské rady, mSTAN Praha

Categories: Aktuality