Druhé říjnové úterý patřilo v Olomouckém kraji workshopu o základech sociální sítě Facebook pro Starosty, členy krajského výboru STAN. Školení je určeno pro malé skupiny do 5 osob, aby se školitelé mohli individuálně věnovat každému účastníkovi. Workshop je rozdělen do dvou lekcí, kdy každá zabere 90 minut.

V rámci první lekce bylo vysvětleno, k čemu slouží Facebook a jak funguje. Konkrétně si účastníci osvojili, jak funguje jejich osobní profil, jak komentovat a sdílet obsah z jiných míst sociální sítě či z externích webů. Dále se naučili obsluhovat stránku.  Ve druhé lekci se účastníci naučili založení stránky politika a její používání, jaké příspěvky je vhodné vytvářet a jak obsluhovat Facebook v mobilním telefonu.

Věříme, že se tato aktivita rozšíří i do ostatních krajů a bude se opakovat i u nás v Olomouckém kraji.

Tomáš Pavelka, předseda spolku

 

Categories: Aktuality