Minulý víkend byl opravdu rušný, protože se událo spoustu akcí k výročí 17. listopadu. Mladí starostové samozřejmě nezaháleli a aktivně se zúčastnili. V sobotu 16. listopadu jsme před očekávanou akcí na Letné rozdávali letáčky na různých místech Prahy, abychom rozšířili informace o tom, že se odpoledne téhož dne konala beseda s politiky Starostů a nezávislých. Jak se do Prahy hrnula spousta lidí, kteří evidentně mířili na Letnou, byla jen radost jim říkat o nadcházející akci. Lidé si letáčky brali, děkovali a byli až neobyčejně slušní.

Po rozdání všech letáčků náš tým vyrazil na Letenskou pláň, zaujal strategické místo u jedné z obrazovek a čekal na začátek. Není ani možné popsat, jak silný to byl zážitek. Kdy si lidé, kteří vyrazili ze všech koutů republiky, v chladu a mrazu stoupli na rozbahněnou pláň a společně mávali vlajkami a trikolórami jen proto, aby vyjádřili svůj politický názor. Aby dali vědět, že nesouhlasí s tím, co se děje s naší demokracií zrovna o víkendu, kdy by demokracie měla být oslavována.

Po skončení akce na Letné jsme se plynule přesunuli do Café Kampus, kde proběhlo již zmiňované setkání s politiky STAN. K překvapení všech dorazilo opravdu velké množství lidí. Mezi nimi například Tomáš Halík. Večer byl protkán mnoha zajímavými diskuzemi a věříme, že takových setkání bude přibývat.

Během nedělního dopoledne se opět několik zástupců mSTANu v čele s předsedou Tomášem Pavelkou připojilo k bloku poslanců, senátorů a dalších politiků STAN, kteří položili květiny a svíčky k památníku 17. listopadu na Národní. Po tomto aktu měli „mSTAŇáci“ možnost doprovázet předsedu Starostů a nezávislých Vítka Rakušana při setkávání s lidmi jak na Národní třídě, tak na Albertově. Pozitivní nálada, slušnost, shovívavost, ohleduplnost, naděje, svoboda – tak by se dal celý víkend shrnout. Tak zase za rok…

Daniel Stark a Jiří Duchek, členové mSTAN Karlovarského kraje

Categories: Aktuality