VOLBY A JEJICH VLIV NA NAŠE OKOLÍ

Chtěl bych začít jednou tezí na začátek – Česká republika je se svým cyklem voleb velice specifická. Vysvětlím. Když si stanovíme rok 2030 a položíme si otázku „Kolik voleb nás čeká do roku 2030“, vyjde nám číslo 16 (započítáme-li i volby do EP, jednotlivé senátní volby apod.). Jediné volno máme v roce 2027. Proč na tento fakt ale poukazuji? Dle mého názoru je to dobře.

Chápu argumenty, kterým se toto tvrzení dá velice jednoduše vyvrátit. „Stojí to moc peněz. Proč se to nespojí?“ třeba pro začátek. Ano, to je pravda, ale dle mého názoru to nepřevažuje jedno obrovské pozitivum – konstantní zapojení lidí do občanského

života. Je to právě tento cyklus, který dle mého udržuje lidem povědomí o tom, že je zde politický život, který je třeba sledovat a do kterého je potřeba se zapojit. A dokonce si myslím, že to funguje i zpětně. Nutí to politiky se pořád snažit, protože když se politici nesnaží a nejde za nimi vidět jasná práce, lidé nebudou volit je nebo jejich stranu v dalších volbách.

Skončily nám volby do poslanecké sněmovny, prezident nám jmenoval novou vládu a na své posty usedli noví ministři. Ještě, než se ale všechno tohle událo, je jasné, že přípravy na další

volby už začaly, protože tento rok nás čekají volby komunální. A jsou to právě volby komunální, které bych chtěl rozebrat.

Z hlediska své důležitosti nebo spíše řečeno „síly“ je volby do Poslanecké sněmovny a celkově do Parlamentu určitě přebijí. Hierarchie je jasná – nejsilnější zákonodárný orgán má prostě vždy přednost před jakoukoliv vůlí obecního zastupitelstva nebo kraje. Pokud ale navážeme s tím, že klademe důraz na ideu občanské společnosti a zapojení lidí do politiky (politika ve významu „věci veřejné“), tak nám komunální volby vyhrávají na plné čáře. Uvedu svoji myšlenku na příkladu.

Máme zde, abychom byli genderově korektní, osobu. Osoba nám nutně musí
mít někde trvalé bydliště apobývat v nějaké obci. Je jasné, že každý
není patriotem své obce avlastně mu je jedno, kde bydlí. Záleží mu ale, na které má přímý vliv zastupitelstvo obce.


DANIEL STARK
předseda krajské rady mSTAN Karlovarského kraje

Chápu, že někdo své děti dováží do většího města, že někdo pracuje mimo působnost vlastní obce, ale i jiná obec je řízena volenými zástupci. Problémy, které řeší obecní zastupitelstva, jsou většinou velice blízké a snadno uchopitelné pro lidi, kteří si své zástupce volí. Máte ve svém městě problémy sparkováním? Je velice možné, že hlasy skončí straně, která přijde sjasným plánem, jak parkování vyřešit. Co tím chci říct? Že obec většinou řeší problémy, které jdou přímo vidět na okolí voliče. Již zmíněné parkování je pro někoho v obci lépe pochopitelné téma než například zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii. Tím nechci naznačit, že obec řeší důležitější záležitosti,ba naopak.

Obec většinou jedná na základě zákonů, které jsou právě z rukou poslanecké sněmovny. Chci tím říct, že je lepší se angažovat při práci pro svoji obec, protože za vámi zůstávají

hmatatelné výsledky. Obec je nejmenší jednotka samosprávy. Je to také jednotka základní, a tím pádem velice důležitá, protože na ní se dá stavět. Pokud se nebudeme angažovat ve vedení své obce, ať už aktivně nebo pasivně, nemůžeme očekávat, že vše bude fungovat tak, jak má. To, že správní lidé na správném místě dokážou ze zaostalé obce udělat obec moderní, která podporuje své lidi a stará se o ně, je u našich starostů vidět. Ať už Kolín, Dolní Břežany nebo třeba Františkovy Lázně.

na faktorech, které ovlivňují jeho pobyt v obci – kde se nají, kde si na
jídlo vydělá, kam děti půjdou do školy a na mnoha dalších věcech.