Dne 10. 6. 2021 se uskutečnil po delší odmlce sněm krajské organizace mSTAN Středočeský kraj. Na sněmu došlo k obměně ve vedení organizace. Sněmu se zúčastnili rovněž noví členové naší organizace, kteří se stali členy během pandemie. Sněm byl zahájen slovem dosavadního předsedy organizace, Lukáše Piláta. Lukáš Pilát zdůraznil svou roli při zmrtvýchvstání středočeské organizace. Organizace v nejdůležitějším kraji pro STAN dlouho neexistovala a byla ve stádiu klinické smrti. Lukášovi Pilátovi se podařilo společně s několika dalšími aktivními členy obnovit její aktivitu. Sněm rovněž navštívil, jako host, předseda celostátního předsednictva, Tomáš Pavelka. Tomáš Pavelka přivítal členy středočeské organizace svým projevem týkajícím se role spolku, jež má dávat důraz na edukaci členů. V další části sněmu došlo k rezignaci Lukáše Piláta na funkci předsedy středočeské krajské organizace. Na uvolněnou pozici byl zvolen dosavadní tajemník organizace Ondřej Novotný. Novou tajemnicí se stala Andrea Lukáčová. Po kratším projevu nově zvoleného předsedy, který se zaměřil na strategii budování sociálních sítí organizace a tvorbu vlastního obsahu, došlo k ukončení sněmu.

Ondřej Novotný, předseda mSTAN střední Čechy

Categories: Aktuality