Ačkoliv uplynuly od posledního sněmu Mladých starostů sotva čtyři měsíce, v sobotu 11. ledna se členové spolku sešli znovu, a to v prostorách Café Kampus v Praze. Na rozdíl od sněmu zářijového, který se nesl v duchu volebním se toto setkání konalo na téma dalšího směřování a plánovaných akcí.

Než jsme se dostali k otázce onoho směřování, bylo nutné nejdříve udělat pár procedurálních kroků, jako schválení programu, určení zapisovatele atd. Došlo i na malou úpravu stanov a schválení jednacího a volebního řádu sněmu. Zároveň byl sněmem zvolen na pozici člena Nejvyšší rady spolku bývalý místopředseda Štěpán Hofman.

Následně jsme přešli k jádru sobotního setkání – směřování a činnost. Nejdříve předseda spolku Tomáš Pavelka prezentoval návrhy předsednictva. Následně se otevřela diskuze, kde členové představili své vlastní návrhy, případně se vyjadřovali k aktivitám již navrženým. Na závěr této diskuze jsme se shodli na konkrétních aktivitách a akcích, které budeme v roce 2020 i letech nadcházejících realizovat. Mezi konkrétní akce schválené sněmem patří například Summer camp, den s mSTAN, debaty v regionech, atd.

Závěrem chci poděkovat všem členům, kteří se sněmu zúčastnili a doufám, že se v roce 2020 setkáme na akcích spolku.

Štěpán Hofmann, tajemník spolku

Categories: Aktuality