V pátek 29. listopadu se uskutečnil sněm naší krajské organizace v příjemných prostorách kavárny v Olomouci. Opět tak nadešel čas zhodnotit uplynulý rok, naši činnost a akce, kterých jsme se zúčastnili. Jelikož uběhly dva roky od prvního volebního sněmu, nadešel čas vybrat si (staro)nové složení krajské rady.

Celé naše setkání zahájil předseda krajské rady Tomáš Pavelka. Ve svém proslovu shrnul celý rok 2019. Zmínil květnovou debatu o evropských volbách, která proběhla v městské knihovně v Olomouci. Pokračoval výjezdem do Kolína, kam jsme vyrazili v červnu na pozvání předsedy hnutí STAN Víta Rakušana. Připomenul také akci Na bicyklech Němčickem, kde každoročně naši členové rozdávají vodu cyklistům, letos za účasti Víta Rakušana. Na závěr citoval zhodnocení naší činnosti z dopisu od člena Václava Drnovského, který se sněmu nemohl zúčastnit.

Po slovu předsedy nadešel čas přejít k volbě členů krajské rady. Za předsedu byl zvolen dosavadní předseda Tomáš Pavelka, místopředsedkyní se nově stala Zdena Kašparová. Tajemníkem krajské rady byl později opětovně jmenován Ondřej Pospíšil. Nově zvolené trio v krajské radě doplňují ještě Eliška Doubravová, předsedkyně olomouckého oblastního klubu a Václav Drnovský, nový předseda prostějovského oblastního klubu. Závěr sněmu patřil výhledu na činnost v roce 2020.

Štěpán Hofmann, člen mSTAN Olomouckého kraje

Categories: Aktuality