Jakožto každý rok začátkem podzimu přichází čas na sněm naší krajské organizace. Sešli jsme se dne 29. září v malebné kavárničce v centru města Chebu, abychom si na nadcházející dva roky zvolili nové vedení a pobavili se o budoucím fungování mSTAN v Karlovarském kraji.

Jsem velmi potěšen, že se letošního sněmu zúčastnila většina našich členů. Po objednání kávy a krátkém přátelském rozhovoru jsme přešli k programu našeho setkání. Na začátku se dosavadní krajský předseda Erich Kříž a místopředseda Jiří Duchek vzdali svých funkcí. Novým předsedou jsem byl zvolen Já, Daniel Stark. Místopředsedou byl poté zvolen Oldřich Horák a novým tajemníkem krajské organizace se stal Jiří Duchek.

Po vyřešení volebních záležitostí jsme přešli k plánování koncepce a akcí na další rok. Jako příklad můžu uvést oslavy 17. listopadu, na které plánujeme krátký průvod v Karlových Varech.

Daniel Stark, předseda mSTAN Karlovarského kraje

Categories: Aktuality