V pátek 6. září 2019 se od 17.30 v Praze konal sněm spolku mSTAN. Akce byla zahájena úvodním slovem Kateřiny Kapkové, tehdejší předsedkyně spolku, ve kterém poděkovala všem 42 přítomným za jejich účast. Poděkovala i dosavadnímu předsednictvu, které jí bylo oporou. Po schválení programu se přistoupilo k volbě volební a mandátové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

Po vyřešení úvodních organizačních záležitostí nastal očekávaný bod sněmu v podobě vystoupení hlavního hosta večera, předsedy STAN, Víta Rakušana. Tématem jeho proslovu byla důležitost kontaktu s lidmi v praxi a oslovení mladších věkových kategorií voličů, ke kterému vyzval mSTAN a vyzdvihl jeho potenciál. Nakonec povzbudil přítomné v jejich dalším veřejném působení, podpořil vzájemnou kooperaci mSTANu se Starosty a popřál sněmu zdárný průběh.

Po odvolání dosavadního předsednictva byla zahájena volba nového. Kandidáti na předsedu byli navrženi tři – Tomáš Pavelka, Jakub Krainer a Jiří Duchek, ten ovšem svou nominaci záhy odmítl. Kandidáti přednesli své projevy. Jakub Krainer v něm prezentoval svou vizi pod názvem 20 for 2020, která se skládala z dvaceti bodového programu pro mSTAN do budoucích let. Tomáš Pavelka představil vizi mSTANu jako platformy pro mladé, aktivní a perspektivní osobnosti, kterým je blízké smýšlení hnutí STAN. O tom, kdo se zhostí pozice předsedy spolku rozhodla až tajná volba, ve které byl zvolen Tomáš Pavelka.

Po svém zvolení se nový předseda ujal řízení sněmu, jehož dalším bodem byla volba  prvního místopředsedy, obou řadových místopředsedů a tajemníka spolku. Jiří Duchek přijal nominaci předsedy spolku a byl zvolen 1. místopředsedou mSTAN. Volba řádových místopředsedů, mezi které byli nominováni Pavel Týč, Zdena Kašparová, Lukáš Gross a Jakub Šich, proběhla tajnou volbou. Řadovými místopředsedy se stali Jakub Šich a Zdena Kašparová. Post tajemníka získal Štěpán Hofmann.

Tom Křížek, delegát sněmu a člen mSTAN Karlovarský kraj

Categories: Aktuality