Léto je v mSTAN neodmyslitelně spjaté se Summer campem (mSTANováním), víkendovým soustředěním nabitým vzděláváním, politickými debatami i zábavou. Ten letošní proběhl 6. až 8. srpna na Šibeničním vrchu ve středočeských Mnichovicích a potkaly se na něm více než dvě desítky našich členů.

Nechyběli ani vzácní hosté – za Nadaci Konrada Adenauera, jíž mockrát děkujeme za finanční podporu akce, se za námi přijela podívat Martina Beránková. O část pátečního programu se pak postarali senátor Pavel Kárník a zastupitelka Libereckého kraje Markéta Červinková, kteří s námi hovořili o svých zkušenostech ze všech úrovní politiky. Podělili se s námi i o své vzpomínky z počátků svého politického působení, což řada z nás ocenila. Jako poděkování jsme našim hostům darovali mSTANovicuTM, naši trnkovici nejvyšší kvality.

Nutno dodat, že i my sami jsme v rámci Summer campu byli hosty, a to jedné z významných osobností Starostů a nezávislých i celého regionu. Středočeská hejtmanka Petra Pecková byla donedávna starostkou Mnichovic, a tak nás společně s Margitou Valentovou, svou nástupkyní na pozici starostky, a Marcelou Erbekovou, ředitelkou místní základní školy, v sobotu provedla po městě. Při prohlídce jsme navštívili mj. moderní školní areál s přilehlou sportovní halou a místní vlakovou zastávku, jež je příkladem zkrášlení veřejného prostoru pomocí graffiti, a po celou dobu jsme naslouchali povídání o radostech i strastech komunální politiky. Jedno je jisté – na Mnichovicích je vidět, že práce našich průvodkyň stála za to!

Sobotní program dále pokračoval v duchu vzdělávání a osobního rozvoje. Lukáš Havránek z organizace GrowJOB k nám přijel přednášet o tom, jak si i v době digitální plně udržet schopnost soustředit se. Někdy však za výpadky pozornosti může i únava (v našem případě z dopolední túry), a tak jsme se dohodli na odpoledním klidu. Ten přerušila až večeře a navazující přednáška jihomoravského předsedy Honzy Panzara, který nám jakožto držitel bezpečnostní prověrky toto oprávnění představil. Oficiální program pak zakončil pub quiz, v němž paradoxně zvítězil tým bez prověrky. Tedy s velkým T.

Náš program byl skutečně nabitý, přesto (nebo možná právě díky tomu) jsme měli mnoho příležitostí k vedení politických i nepolitických hovorů a k navazování nových přátelství. Zkrátka a dobře, letošní Summer camp jsme si opravdu užili, a když před nás předstoupil předseda Tomáš Pavelka se závěrečným poděkováním, již jsme se těšili na následující ročník. Od něj nás dělí mimořádně náročný rok, i díky Summer campu jsme však připraveni jeho výzvám čelit společně. Tak na mSTAN!

Martin Procházka, mSTAN střední Čechy

Categories: Aktuality