Poslední červnový víkend vyjela Olomoucká krajská organizace Mladých starostů a nezávislých do Semil za poznáním praktických zkušeností s participativním rozpočtováním. Desítku členů přivítalo vedení města v sobotu dopoledne na radnici. Na úvod Tomáš Pavelka, olomoucký krajský předseda, nastínil činnost mSTAN, promluvil o výběru krajského tématu (participace mládeže na rozpočtování) a jeho dosavadním naplňování. Paní starostka Mlejnková představila město, jeho nedávnou historii a současnou situaci.

Dále pak pokračoval pan místostarosta Sábl, který má na semilské radnici na starost participativní rozpočtování. „Začalo to před několika lety na konferenci Smart cities v Brně, kde jsem se s Janem Farským poprvé o participativním rozpočtování doslechl,“ řekl na začátek pan Sábl, „v té době se v ČR zabývalo touto metodou pouze hlavní město a Semily tak byly druhé v republice.“ Poté nám byl představen celý proces – kolik peněz vyčleňuje na participativní rozpočty každoročně městské zastupitelstvo, odkud se o možnosti přihlášení svého projektu dozvídají semilští občané, jak taková přihláška projektu vypadá a o co lze žádat, kdo vybírá projekty k realizaci, kdo a podle jakých kritérií je posuzuje na městském úřadě před finálním hlasováním, kolik času uplyne mezi podáním projektové žádosti a realizací atd.

V diskuzi padaly dotazy na zapojení mladých, na techniku hlasování, propagaci a na přenositelnost metody do menších sídel. Během neformálního odpoledne se diskutovalo téma zapojení mladých do komunální politiky a možná úskalí metody participativního rozpočtování. Před rozloučením jsme dostali od paní starostky několik praktických doporučení pro další realizaci našeho krajského tématu.

„Po příjezdu do Semil nás paní starostka s panem místostarostou teoreticky seznámili s jejich agendou a fungováním participativních rozpočtů. Byli jsme obeznámeni s projekty, které vznikly na popud občanů, a se způsobem realizace těchto projektů. Problémem je však malá účast občanů na hlasování, ale i tu se paní starostka snaží obratně řešit zavedením možnosti hlasovat elektronicky. Druhou částí našeho zájezdu byla exkurze městem. Navštívili jsme udržované centrum Semil, nově upravený park na ostrově se zázemím pro rodiče i děti, nedávno vybudovanou lávku a mnoho dalšího. V neposlední řadě jsme mohli vidět zrealizované projekty financované z participativního rozpočtu. Pokud se podaří uskutečnit projekt participativních rozpočtů po vzoru Semil i v ostatních městech, bude to velkým přínosem pro občany i obce samotné.“ okomentovala výjezd Adéla Stolínová, jedna z jeho účastnic a členka mSTAN Olomoucký kraj.

Categories: Aktuality