V úterý 26.10.2021 proběhla ustavující schůze sněmu mSTAN pro Plzeňský kraj. Schůze se konala v prostorách krajského úřadu Plzeňského kraje.

Za přítomnosti vzácných hostů, pana poslance Josefa Bernarda, pana náměstka Pavla Čížka, tajemníka STANu v Plzeňském kraji Václava Cinádra, krajského předsedy mSTANu z Karlovarského kraje Daniela Starka a prvního místopředsedy mSTAN Jiřího Duchka byl zvolen předsedou krajské organizace Erik Žákovec a místopředsedou David Bača. Mimo dvou zmíněných byl třetím zakládajícím členem tajemník Václav Cinádr.

Kromě oficialit proběhla neformální konverzace o budoucnosti a minulosti kraje, města Plzně a naší plzeňské buňky a o budoucnosti politiky obecně. Všichni jsme se shodli na tom, že čím dál více mladých lidí má zájem o politiku, že je to žádoucí a že z tohoto trendu máme radost. Jako hlavní témata rezonující mladším voličstvem byly zmíněny krize bydlení, úpadek politické kultury, korupce, polarizace společnosti na základě očkování, klimatická změna a udržitelnost.

Členové nově vzniklé plzeňské organizace a mSTANu Karlovarský kraj se shodli na tom, že by rádi do budoucna úzce spolupracovali, a to nejen díky vzájemnému propojení obou krajů, které pramení ze společné krajské historie, ale i kvůli tomu, že vícero členů mSTAN z Karlovarského kraje studuje v Plzni, a tím pádem je možné být takřka v každodenním kontaktu.

„V duchu historie chceme navázat na odkaz Západočeského kraje a plánujeme úzkou spolupráci.“ – Daniel Stark

Dále se řešily i nadcházející volby, které nás čekají ve skoro každém roce této dekády, a role nově vzniklé krajské organizace v nadcházejících kampaních.

Erik Žákovec, předseda plzeňské krajské organizace

prvni_snem_mstan_plzensky_kraj
společné foto s Josefem Bernardem a Pavlem Čížkem