Dva dny po celostátním sněmu mSTAN se konal sněm Starostů a nezávislých v Praze. Stánek našeho spolku na akci nemohl chybět. Já s Ester Weimerovou a Vojtou Vaníkem jsme už ráno zdravili hosty u příchodu na eskalátorech. Delegáti sněmu ze všech koutů naší země se usmívali po mnohdy náročné cestě a brali si od nás do svých krajů materiály o našem spolku. Každý delegát obdržel ve svých složkách s podklady pro jednání i brožuru o hoaxech z naší dílny.

Sněm byl velmi profesionální, ale přesto byl plný přátelských chvil a příjemných setkání, zvlášť po dlouhém odloučení v rámci covidu-19. Pro mladé lidi v mSTAN byl tento sněm obzvlášť důležitý. Během pozdního odpoledne se chýlil program k závěru, ale ještě před koncem delegáti posvětili svým hlasováním změnu stanov hnutí STAN. Kromě jiného se ve stanovách objevil zcela nový oddíl právě o spolupráci Starostů s Mladými starosty a nezávislými. Kromě definování samotné spolupráce na úrovni celostátní i na úrovních krajských organizací se předseda spolku mSTAN stává členem Celostátního výboru STAN s hlasovacím právem. Tohoto kroku si jako mladí velmi vážíme a vnímáme jej jako pevný základ naší další spolupráce se Starosty. Ale to není vše, hnutí STAN se otevřelo i mladým lidem už od 16 let, nově od tohoto věku může být každý registrovaným příznivcem. To je jasně podaná ruka mladým a vzkaz hnutí STAN, že bere mladé lidi vážně.

Na závěr úspěšného sněmu proběhla gratulace staronovému vedení hnutí, předně panu předsedovi Rakušanovi a jeho neméně dobrému zástupci, I. místopředsedovi, Janu Farskému a dalším.

Tomáš Pavelka, předseda mSTAN

Categories: Aktuality