V úterý 25. února se v Knihovně města Olomouce uskutečnila dlouho plánovaná debata zástupců mládežnických organizací v Olomouckém kraji. Hlavním tématem podvečerního setkání byla dostupnost bydlení z perspektivy mladých.

Pozvání na akci přijali zástupci čtyř  mládežnických organizací a to TOP Týmu, Mladých občanských demokratů, Mladých lidovců a Mladých konzervativců. Za náš spolek jsem se jako místopředsedkyně organizace zúčastnila já. Celým podvečerem nás provázel v roli moderátora Tomáš Pavelka. V první části debaty jsme se zabývali studentským bydlením, jak na kolejích, tak na privátních bytech a s tím spojené volné byty. Přes toto téma jsme se přehoupli do problematiky bydlení pro mladé rodiny a následně i hypoték. Na závěr jsme řešili preferenci mladých v oblasti město vs. vesnice. Čas samozřejmě byl i na dotazy z řad publika.

Celá debata byla dle ohlasů velmi vydařená a my doufáme, že budeme v této oblasti spolupracovat s dalšími mládežnickými organizacemi dále.

            Zdena Kašparová, místopředsedkyně mSTAN

 

 

Categories: Aktuality