Facebooková stránka: https://www.facebook.com/mSTANstred
Instagram: https://www.instagram.com/mstan_stredni_cechy/

Krajská rada

Ondřej Novotný, předseda krajské rady
Mail: on700@seznam.cz
Telefon: 777 947 862

Jmenuji se Ondřej Novotný a jsem předsedou středočeské krajské organizace spolku. Rád bych vám v následujícím příspěvku sdělil něco o mně samotném a mé cestě v naší organizaci.

Jako náctiletý jsem chodil na gymnázium Omská ve Strašnicích a již v tu dobu mě zajímala politika a záležitosti kolem ní. Rovněž pod vlivem svých přátel z jiných států EU (zejména Švédska), kteří se aktivně účastnili politického dění – členstvím v mládežnických organizacích politických stran a pomocí při volebních kampaních těchto stran – jsem se rozhodl o vstupu do mým názorům nejbližší politické strany na rozdrobené politické mapě ČR.

Zmíněnou stranou se stalo hnutí STAN, které stojí nejblíže mým hodnotám. Z toho důvodu jsem již brzy po dovršení věku 18 zažádal o vstup do pozice registrovaného příznivce hnutí. Vzápětí jsem rovněž zažádal o vstup do mládežnické organizace mSTAN. Během této doby jsem se účastnil volební kampaně ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017 a především senátních voleb 2018, kde kandidát hnutí STAN, pan Zdeněk Hraba, v našem obvodu Benešov zvítězil.

V rámci mSTAN jsem, společně s Janem Mudrou a Lukášem Pilátem, z pozice tajemníka pomohl vzkřísit středočeskou organizaci ze stádia klinické smrti a obnovili jsme její činnost. Díky tomu v dnešní době přicházejí do dynamické středočeské organizace noví členové.

Kromě svého působení v mSTAN studuji na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium práva, zákonů a právní argumentace mi pomáhá v orientaci v právních předpisech, které vydává zákonodárce či jiný orgán.

Jan Mudra, místopředseda krajské rady
Mail: honza.mudra@email.cz
Telefon: 728 609 270

Ahoj, jmenuji se Honza Mudra, jsem rodilý Rakovničák a od voleb 2018 koaliční zastupitel. Registrovaným příznivcem Starostů a nezávislých jsem od roku 2012. Pamatuji se na to dodnes. 2011 jsem maturoval a nastoupil do prvního ročníku politologie na Západočeské univerzitě. Po pár měsících jsem zjistil, že bakalářské studium je na mne samo spíše teoretické a hledal jsem propojení s praxí. Programově i lidsky mi byl nejblíž srdci STAN a jsem mu věrný dodnes.

Po bakaláři na Západočeské univerzitě jsem absolvoval magisterský obor politologie na Univerzitě Karlově v Praze a poté si ještě dodělal pedagogické minimum, abych mohl učit moje oblíbené předměty – dějepis a společenské vědy. Během magisterského studia jsem absolvoval roční Erasmus pobyt v německé Kostnici a bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Pokud právě studujete, neváhejte, vyberte zemi a školu a jeďte! Jediné, co mne mrzí, že jsem nejel i na bakaláři.

V zastupitelstvu se snažím maximálně prosazovat transparentnost a otevřenost úřadu, s Ivo Trešlem, zastupitelem a kandidátem Starostů a nezávislých do Senátu jsme připravili participativní rozpočet, a právě běží první ročník. Spuštěna je také mobilní aplikace, přes kterou mohou lidé hlásit problémy a dostávat zprávy. Nyní pracujeme na zveřejňování zápisů a videozáznamu ze zasedání zastupitelstva. Práce je pořád dost, ale jdeme správným směrem. Je potřeba však mít odvahu a víru, že se věci dají dělat jinak a získat pro to další. V současné době, vzhledem k aktuálnímu politickému dění, jsem stále více přesvědčen, že úkolem mSTANu je důraz na rozvoj politické kultury a občanské společnosti. Konkrétně pořádání besed a přednášek nejen pro mladé, zkrátka rozvíjet politickou gramotnost, která je kvůli populistům současnosti v úpadku a ukázat, že se věci dají dělat jinak. Jsem taky plně pro podporu STANu, být jeho pravou rukou, na kterou se může vždy spolehnout. Věřím, že v letošním volebním roce to zvládneme.

Andrea Lukáčová, tajemnice krajské rady
Mail: andy.lukacova@gmail.com
Telefon: 605 922 614

Jmenuji se Andrea Lukáčová, jsem studentka oboru Veřejná správa a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě v Praze. Mám vystudovanou SOŠ Drtinovu se zaměřením na Právní a diplomatické služby. Pocházím z jedné menší vesnice u Benešova u Prahy, konkrétně Mrač, ve které se velmi zajímám o místní politiku. K mSTANu jsem se dostala přes svého souseda a bývalého předsedu mSTANu Lukáše Piláta. Kvůli svému zájmu o politiku jsem do Mladých Starostů vstoupila. Jsem za to velmi ráda, poskytuje mi příležitost seznamovat se s novými lidmi, za dva roky, co v mSTANu působím, jsem měla možnost zúčastnit se například volební kampaně do Zastupitelstva Středočeského kraje, a tak jsem měla i možnost se seznámit s kandidáty, a především paní hejtmankou Petrou Peckovou. Letos se těším na volební kampaň do Poslanecké sněmovny. Ve svém volné čase se kromě pravidelné účasti na obecních zastupitelstvech věnuji myslivosti a myslivecké kynologii, velmi ráda sportuji, cestuji a poznávám nové kultury.