Po vzoru STAN a SLK, mSTAN na půdě Libereckého kraje nevyvíjí žádnou aktivitu ve prospěch Mladých SLK.